Yolanda Molinero Campillo

Regidora amb la delegació de les facultats i atribucions que corresponen a l’Alcaldia, en els àmbits competencials de Desenvolupament econòmic, Comerç i Ocupació (comerç i mercats, suport al teixit industrial i PIMEC), així com també en les matèries específiques que s’assenyalen a continuació:

  • Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
  • Noves Tecnologies de la Informació