Sandra Ramos Montesinos

Regidora amb la delegació de les facultats i atribucions que corresponen a l’Alcaldia, en els àmbits competencials i matèries específiques que s’assenyalen a continuació:

  • Economia social i de proximitat i Ocupació
  • Parc municipal d’habitatge
  • Serveis socials municipals