Sílvia Fuster Alay

Alcaldessa de Barberà del Vallès

· Comunicació, Acció de Govern i Mitjans Públics Municipals

· Protocol i Relacions Ciutadanes

· Sanitat i Salut Pública

· Cooperació