Mireia Sánchez Pi

Primera tinenta d’alcaldia amb la delegació de les facultats i atribucions que corresponen a l’Alcaldia, en els àmbits competencials i matèries específiques que s’assenyalen a continuació:

  • Programes per a col·lectius socials: Infància, Adolescència, Joventut i Igualtat, Feminismes i LGTB
  • Equipaments municipals
  • Associacionisme i relacions amb entitats
  • Espai Jove de Festa Major