Juan Antonio Grimaldo Dueñas

Tercer tinent d’alcaldia amb la delegació de les facultats i atribucions que corresponen a l’Alcaldia, en els àmbits competencials i matèries específiques que s’assenyalen a continuació:

  • Educació i formació continuada
  • Policia Local i Seguretat Comunitària