Francisco Blanco Romero

Cinquè tinent d’alcaldia amb la delegació de les facultats i atribucions que corresponen a l’Alcaldia, en els àmbits competencials i matèries que s’assenyalen a continuació:

  • Gent Gran
  • Esports